Corporate finance

Scheve financiële verhoudingen

Hoe is de financiering binnen uw onderneming opgezet? Soms ontstaan er in de loop van de tijd scheve verhoudingen (lang en kort vreemd vermogen), waardoor het werkkapitaal afneemt, en de financiële druk op de liquiditeit onevenredig hoog oploopt. Dan wordt het tijd om de mogelijkheden van herfinanciering samen met de bank te bespreken. Een goede voorbereiding is noodzakelijk, niet alleen voor beperking van de kosten maar ook voor het vertrouwen van de bank. Kennis van hoe de bank de financiële positie van uw onderneming beoordeeld is cruciaal.

Kredietaanvragen

De banken stellen steeds meer eisen aan een kredietaanvraag. De standaard wordt (is) dat deze online moet worden aangevraagd, en gevraagde informatie over het bedrijf moet via SBR (standard business reporting) worden verstrekt aan de bank, anders kan er geen aanvraag worden ingediend, of er komen extra kosten bij. De juiste manier van aanleveren van uw investeringsplan, prognose en jaarrekeningen kunt u gerust aan ons overlaten. Tijssen cs voldoet aan de eisen van de banken en is volledig uitgerust voor SBR.

Bank of crowdfunding?

Wij doen zaken met alle zakenbanken in Nederland. Daarnaast zijn wij intermediair voor het crowdfunding platform Geld voor Elkaar en bezig met andere platforms voor aansluiting. Wij kunnen u dus zowel via de “oude” kanalen als via de nieuwe aanbieders van financieringen ondersteunen bij de ontwikkeling of start van uw bedrijf. Volledig onafhankelijk!

Meer weten over corporate finance?

Enthousiast geworden van ons verhaal, en ben je benieuwd naar meer? Neem contact met ons op en kom een keer langs voor een gesprek.