Administratie

Administratie

Het belang van een goede en actuele administratie is al aangegeven bij het onderdeel Accountancy. Voor een toelichting verwijzen wij naar dit onderdeel op de website.

Uit de financiële administratie kunnen de gegevens worden gegenereerd voor het voldoen aan uw verplichting voor de aangiften omzetbelasting en eventueel uw intracommunautaire leveringen en diensten.

Heeft u zelf niet voldoende kennis of gewoon onvoldoende tijd om uw administratie bij te houden, dan kunnen wij dat zeer efficiënt van u overnemen. Bij u op uw bedrijf, of bij ons op kantoor, alles is mogelijk. Op deze manier blijft uw administratie actueel en kunt u aan alle fiscale verplichtingen tijdig voldoen.

 

Salarisadministratie / personeelszaken

Naast het verzorgen van de financiële administratie krijgt u bij het aannemen van personeel te maken met de verplichtingen van een goede personeelsadministratie. De maandelijkse berekening van de salarissen, de aangiften loonheffing, arbeidsovereenkomsten, arbodienst, ziekmeldingen, pensioenfonds enz.. Wij ondersteunen u graag bij deze werkzaamheden, waarbij wij gebruik maken van een Portal. In deze Portal worden alle gegevens voor u klaargezet; u keurt de salarisberekeningen voor uw personeel goed, waarna deze per mail worden verzonden aan uw medewerkers. Ook kunnen uw medewerkers de gelegenheid krijgen om zelf hun gegevens in te zien of te downloaden op de Portal. In de Portal kunt u ook gebruik maken van het aanleggen van een digitaal personeelsdossier, waarin arbeidsovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, individuele afspraken, verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken enz. op een overzichtelijke en altijd bereikbare plaats worden opgeslagen.

Verder kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van ontslag, ziektemelding en begeleiding, controle van de belastingdienst en veel andere personeelsaangelegenheden.

Meer weten over administratie?

Enthousiast geworden van ons verhaal, en ben je benieuwd naar meer? Neem contact met ons op en kom een keer langs voor een gesprek.